>ယခုတင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ Books Hiveမွာ ရွိတဲ့ English to Myanmar Ebooks (Dictionary)ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ Gmailမွာ Userအျဖစ္နဲ႔ အျမဲ Onlineေပၚေနတဲ့အတြက္ သူ႔ကို Emailဖြင့္တဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္ Gtalkအသံုးျပဳသည့္အခါျဖစ္ျဖစ္ Englishစာလံုးကေန ျမန္မာအဓိပၸာယ္ သိလိုသူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ပါတယ္။ ကဲစမ္းၾကည့္ၾကရေအာင္..
(၁) ဦးစြာ Gmailထဲသို႔ မိမိ၏ Accountကို ၀င္ပါ။
(၂) ေအာက္ပါပံုတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း Add Contactႏွိပ္ပါ။

(၄) ထို႔ေနာက္ Invite dialog boxေလးတစ္ခု ေပၚလာေသာအခါ “en2mm5@mmgeeks.org“လိပ္စာကို ရိုက္ထည့္ပါ။ Send Invites bottonကိုႏွိပ္ပါ။

(၅) ဒါဆိုရင္ “em2mm5″ဆိုသည့္ Userတစ္ခုေပၚလာပါမည္။ မိမိသိလိုေသာ Englishစာလံုး၏ ျမန္မာအဓိပၸာယ္ေပၚလာေစရန္ Englishစာလံုး ရိုက္ထည့္ပါ။ Enter ေခါက္လိုက္ပါ။

ဒါဆုိရင္ မိတ္ေဆြတုိ ့ သေဘာေပါက္မယ္ထင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးပါပဲ စုိင္းနကၡေရ။

Advertisements