>

 1. အၾကည္ေတာ္ – ကေဝပ်ဳိ၏နိဒါန္း
 2. အၾကည္ေတာ္ – ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြမုိးထားတဲ့အိမ္
 3. အၾကည္ေတာ္ – စြယ္စုံလက္ေဆာင္
 4. အၾကည္ေတာ္-အသဲကြဲႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ
 5. အၾကည္ေတာ– လွအုိးကြဲ
 6. အၾကည္ေတာ္ – ေယာကၡမနဲ႔တစ္ေထာင့္တစ္ည
 7. အၾကည္ေတာ္္-ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္သူေျပာျပတဲ့သူခ်စ္သူအေၾကာင္း
 8. အၾကည္ေတာ္ – ေဆြတစ္ရာေမာင္တစ္က်ိပ္
 9. အၾကည္ေတာ္ – သဲလွည္း
 10. အၾကည္ေတာ္ – အိမ္ အပုိင္း(၁)
 11. အၾကည္ေတာ္ – အိမ္ အပုိင္း(၂)
 12. အၾကည္ေတာ္ – အုိင္အုိဒင္းကုိကုိၾကီးႏွင ့္ …
 13. အၾကည္ေတာ္ – ဘီလူး
 14. အၾကည္ေတာ္ – ရီတန္းေအာဖ့္ဘီလုူး
 15. အၾကည္ေတာ္– သားဘီလူး
 16. အၾကည္ေတာ္ – ပုိးေကာင္မ်ား
 17. အၾကည္ေတာ္ – မုိးတိ္္မ္ပုံျပင္
 18. အၾကည္ေတာ္– ကၽြန္ေတာ္ေထာင္းခဲ့ေသာေပါင္မ်ား
 19. အၾကည္ေတာ္ -အိမ္မက္အပုိဒ္ခြဲ ၉
 20. အၾကည္ေတာ္ – ေတာသားၾကီး
 21. အၾကည္ေတာ္ – တခါက .. ငယ္ငယ္ေလးေတြ
 22. အၾကည္ေတာ္ – ျပတ္ထြက္သြားေသာ ေက်ာရုိးဆစ္ေလးမ်ား
 23. အၾကည္ေတာ္ – နတ္ေနကုိင္း
 24. အၾကည္ေတာ္ – ေရႊမုိးသည္း
 25. အၾကည္ေတာ္ – ခင္မွဳန္မဂၤလာေဆာင္
 26. အၾကည္ေတာ္ – ေဇာ္က . ကေနသည္
 27. အၾကည္ေတာ္ – နတ္ျပည္ နံနက္ခင္း
 28. အၾကည္ေတာ္ – ညာတာပါေတး
 29. အၾကည္ေတာ္ – အခ်စ္သာအမွန္တရားျဖစ္ခဲ့ရင္ကြ်န္ေတာ္မွားေနတာၾကာျပီ။
 30. အၾကည္ေတာ္ – ဇ
 31. အၾကည္ေတာ္– သံသရာအေကြ႕တရာ (၁)
 32. အၾကည္ေတာ္– သံသရာအေကြ႕တရာ (၂)
 33. အၾကည္ေတာ္ – ခ်စ္လို႔စတာနာတယ္
 34. အၾကည္ေတာ္ – အို…ဘာတဲ့
 35. အၾကည္ေတာ္ – ညာတာပါေတး
 36. အၾကည္ေတာ္ – မ်က္ႏွာပံုျပင္
 37. အၾကည္ေတာ္ – မိတၲ ဟဒယ ဟာသ တက္က်မ္း
 38. အၾကည္ေတာ္ – ေအာင္ေျမ
 39. အၾကည္ေတာ္– အာဒမ္၏ဆာေတး
 40. အၾကည္ေတာ္ – ေနတျခမ္း လတျခမ္း
 41. အၾကည္ေတာ္ – ဝါရင့္အေရာင္းထိုင္း
 42. အၾကည္ေတာ္ – ျမစ္ျပင္ေပၚထင္က်န္ေနေသာေျမြေျခရာမ်ား
 43. အၾကည္ေတာ္ – ကေလးလက္ေရး
 44. အၾကည္ေတာ္ – လူလည္ၾကီးမ်ားရြာ
 45. အၾကည္ေတာ္ – မိေခ်ာ
 46. အၾကည္ေတာ္ – မိန္းမဋီကာ
 47. အၾကည္ေတာ္ – ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စီးနဲ ့ကမၻာရြာႀကီး
 48. အၾကည္ေတာ္ – ေရႊရင္ရႈပ္
 49. အၾကည္ေတာ္ – ေမာင္ေစာၾကည္ျဖဴႏွင့္မျမင့္ဆန္းရီ
Advertisements