>

—— ျပာ ——–

ေပါ့ေပါ့ေလးပါပဲ
ကိုမ်ိဳးေက်ာ့သီခ်င္းေတာ့မဟုတ္
ေလတိုက္တိုင္းလဲ လႊင့္လို႔သြားတာ……..ျပာ။
အေဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေမမိုးကုတ္
ၾကြယ္၀တာေတာ့အံ့မခမ္းပဲ
မာနေထာင္လႊား တခြဲသားနဲ႔
ေသဆုံးေတာ့လဲ ျဖစ္လို႔သြားတာ……..ျပာ။
ဗလာနတၳိ မ်ိဳးေဆြမရွိ
ငတ္မြတ္လြန္းလို႔ ေတာင္းစားရတဲ့
အေမာင္ဖုန္းစား သြားရတာလဲ………ျပာ။
တန္းစားမခြဲ ေမြးျပီးတာနဲ႔
သုခ ဒုကၡ အေထြေထြလည္း ရင္ဆိုင္ရမယ္။
ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း အဖ်ာဖ်ာလည္း ေတြ႔ဆုံရမယ္။
ေပ်ာ္ၾက ငိုၾက ဘ၀ဇာတ္လည္း ကၾကရမယ္။
ေတြ႔ဆုံ ၾကဳံကြဲ တခဏလည္း ျဖစ္ၾကရမယ္။
ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အားလုံးတို႔ရဲ႕
ဆုံမွတ္ေတြက……………..ျပာ။
Advertisements