>

*.*.* ဆႏၵတစ္စံုရဲ႕ေနာက္ကြယ္ *.*.*
ငါေလ…….
ပူေလာင္တယ္ ဆိုမွ
ဒီမွာပဲ ေပ်ာ္ေနျပီ။
အယူတိမ္းေနရာမွာ
ေငြေတြရသတဲ့လား။

ပေဒသာပင္ ဘယ္မွာသီးလဲ
မိုးေခါင္ေဒသ ရပ္၀န္းမွာလား။
မေနခ်င္ေပမယ့္
ဇာတ္ဆရာအလိုက်

ကျပရတယ္
ဘာထူးမွာတုန္း။
မထူးပါဘူးရယ္နဲ႔
ေနသာေနခဲ့ရတယ္
ငါ့အသက္ေတြၾကီးေရာ။
ျပန္ခ်င္ေပမယ့္
မျပန္ႏိုင္ေသးပါ
ေရႊဟသၤာ
နားခိုက္ႏွင့္ၾကဳံ။

ေမတၱာထားလို႔
ခရီးဦးၾကိဳျပဳတယ္
ဘယ္အရပ္ကတုန္း။

ဘာညာေတြမတမ္းတပါဘူး။သားေလ
ႏုံခ်ာတဲ့အေမ့ရဲ ့ေျမမွ
ေရႊတိဂုံကို တ၀ၾကီးဖူးခ်င္တယ္ဗ်ာ……………။

Advertisements