>

#### ေျမြဆြယ္က်ိဳးျခင္း ####

၀ိ၀ါဒေတြ ကြဲျပားေနတဲ့
သခၤ ါရေလာက၀ယ္
ေလာဘသကၠာရ မထားပဲ
အတၱကို ကန္႔လန္႔ကာခ်
မာနကို ခ၀ါခ်ႏွင့္
တစ္ဘ၀စာ ေလွ်ာ္လိုက္ေတာ့မယ္။

အတၱလူးႏွင့္ မာနရူး
ဒင္းတို႔ႏွစ္ဦးကို
ယွဥ္ျပိဳင္ကာ
သၿဂဳႋဟ္္လိုက္ရင္ျဖင့္
ဤဘဒၵကမၻာ၀ယ္
၀ါဒျပိဳင္ မေနေတာ့ပါဟု
၀န္ခံကာ အားမာန္ေလ်ာ့ေတာ့မယ္
ငါ့….. ရွင္လူသား။

Advertisements