>


“အေမ”

အိပ္မရတဲ့ညတိုင္းမွာ
ေခ်ာ့သိပ္တဲ့အေမရဲ႕အသံေတြ
ၾကားေယာင္ဆဲပါ။

မွားရင္ရိုက္တဲ့
အေမရဲ႕လက္ေတြ
အခုေတာ့ မရွိဘူး
အေဝးဆံုးရဲ႕ အေဝးမွာ
ဘဝေတြျခား။

သတိရတိုင္း
အေမ႔ကိုတမ္းတရင္း
အေမ႔ရဲ႕ က်မ္းစာအုပ္ကို
ေန႔တိုင္းဖတ္လို႔။

ျပန္ဆံုခ်င္ပါျပီ
ခြဲခဲ့ရတဲ့ေနရက္မ်ား
လြမ္းရတဲ့ေနရက္မ်ား
ရွည္ၾကာလြန္းေနျပီ။

ျပန္ဆံုရန္အခ်ိန္မ်ား
ေၾကြလဲမရ
ေဝလဲမရ
စကၠန႔္တိုင္းမွာ
ဘယ္လိုမွေမ႔မရ။

အေမေရ…
သတိရတိုင္း
အေမေရ….
အမွတ္ရတိုင္း
ကၽြန္ေတာ္ေလ
တစ္ေယာက္ထဲ
အထီးက်န္လြန္းေနျပီ။

Advertisements