>

အိမ္အျပန္

က်င္လည္ခဲ့တာ မ်ားလာျပန္ေတာ့
ေရာက္တဲ့ေနရာ ရင္းႏွီးလာျပီ။

ငါ့ရဲ႕စိတ္ေတြ ေရြ႕ရာကိုေတာ့
ငါ့ေျခလွမ္းေတြ ကပ္မလိုက္ခ်င္ျပီ။

ငါ့ႏွလံုးသား ဦးတည္ရာေတာ့
အေျပးလွမ္းျပီး သြားခ်င္မိျပီ။

အိမ္ျပန္ဖို႔အေရး ေမ်ာ္ကာေငးေတာ့
သံုးေလးရက္သာ က်န္ပါေတာ့ျပီ။

ေရာက္ခ်င္လိုေဇာ ဖန္လာမ်ားေတာ့
သူ႕အလိုလို ရက္ကပ္လာျပီ။

ေရာက္ခ်င္လြန္းလို႔ ေစာင့္ရျပန္ေတာ့
ငါ့ရင္ဘတ္ေတြ ေလးလြန္းလွျပီ။

ေစာင့္တဲ့ရက္ကို ေရာက္လာျပန္ေတာ့
ျပန္ရမည့္အေရး ေတြးပူမိျပီ။

ဘာျဖစ္ျဖစ္ပါ ျပန္ရမည္မို႔
ငါ့ေျမ ငါ့ေရ ေရာက္ခ်င္လွျပီ။

ေစာင့္ေမ်ာ္ၾကသူ ဇနီးနဲ႔သား
အမ်ိဳးမ်ားကို ျမင္ခ်င္လွျပီ။

တကယ္ေရာက္ေတာ့ ဒုံရင္းဒုံရင္း
င့ါျမင္ကြင္းေၾကာင့္ ျပန္ေျပးခ်င္သည္။

(ခရာလင္း)

Advertisements