>ရင္ေငြ႕ႏွင့္သြန္းေသာ ကဗ်ာတစ္စင္း

အိပ္မက္ထဲေၾကြ
မႈန္ဝါးေစတဲ့
ႏွလံုးသားရဲ႕ေျခသံ
ပဲ့တင္ျပန္ေတာ့
ငါ့….စိတ္ကူးတို႔
သက္တံျဖစ္၏ ။

ဒ႑ာရီဆန္
ဖန္နန္းေတာ္ထဲ
ၾကယ္ေၾကြတစင္း
ေျမချပန္ေတာ့
ငါ့…ျမိဳ႕ရိုးထက္
ေတာက္ပေစ၏ ။

ရင္ႏွင့္သြန္းစစ္
ပံုေလာင္းရစ္ေသာ
ကဗ်ာျမစ္တစ္စင္း
စီးဆင္းျပန္ေတာ့
ငါ့….ရာဇဝင္ထဲ
အကၡရာတင္၏ ။

ခ်မ္းဧအိမ္

Advertisements