>

ဆယ္ႏွစ္ၾကိဳး ကေဝအတတ္နဲ…..
(ငါ့ရင္ထဲက) မီးခတ္တဲ့ စကားလံုးေတြကို သတ္ျငိမ္း
အိပ္မက္သိမ္းတမ္း ျပဴစားတတ္တဲ့……’ရြာသူ‘ေရ

ရင္ခုန္သံေတြကိုပဲ ‘ေခါစာပစ္’လိုက္တယ္…….
သခင္မ …….
ေပ်ာ္ပါ ……၊ ပါးပါ …….၊ စားပါ …….၊ ေသာက္ပါ ……

မရိုမေသ တမ္းတမိတဲ့
ေဟာဒီက အမိုက္ကိုလည္း အျပစ္က လႊတ္ေတာ္မူပါ …..။

မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္နဲ႔
အၾကည့္လက္လက္ေတြကိုလည္း
ေပးသနားေတာ္မူပါ …..။

တရားဝင္ စစ္ေၾကညာျပီး မတြယ္တာရရင္
ဘာကိုမွ မလုပ္ခ်င္ဘူး‘ဆိုတဲ့
ေဟာဒီက ငပ်င္း ……အတြက္
လက္ေၾကာတင္းေအာင္ လြမ္းခြင့္ ျပဳေတာ္မူပါ ……….

မင္းခိုက္စိုးစံ

Advertisements