>

ဘကုန္းနဲ႔ ဘေလာက္ဂါမ်ား
 
ဘေလာက္ထဲမွာၾကံဳ
မာန္႔ခဲ့ေပါ့ ခင္မင္မႈရယ္ျဖင့္
ဘေလာက္ရွင္ မေမ့ရက္ေလတဲ့
အားေပးသည့္စာ။
♥♥♥
ေဖ့ဘြတ္မွာဆံု
ခင္မင္သည့္သူမ်ား
အျပင္မွာ ေတြဖို႔ခဲေလရဲ႕
ဘေလာက္ေရးသူမ်ား။
♥♥♥
ေရးအတူတူ
ေဖးကူကာ နားလည္ၾကသူမို့
လိုင္းမတူ ကြဲျပားၾကျပန္လည္း
တစ္ဦးေစတနာ တစ္ဦးဂါရဝမို့
လင့္ခ်ိတ္ကာ ကြန္ယက္ေပၚမွဝယ္
ခင္ၾကစို႔လား။
♥♥♥
အသို႔ေသာ္မွ ထိတ္စရာ
ကြန္ယက္ေပၚ “ဝဲ”ေခတ္စမ္းျပန္လို႔ရယ္
အသွ်ိဳသွ်ိဳ ကူးစက္ကုန္ျပန္သမို႔
အို ….. သယ္ရင္း ဘေလာက္ဂါတို႔ေရ
ကိုယ့္ဘေလာက္ ကိုယ္စီစစ္ကာမို႔
ေရျပန္ခ်ိဳးစို႔လား။
ခ်မ္းဧအိမ္

ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
© ခ်မ္းလင္းေန

Advertisements